Tạo mới bài viết - PineTree Securities

Tạo mới bài viết trên PineX

Hướng dẫn sử dụng

Tạo mới bài viết

Quý khách cố thể viết bài trên mạng xã hội đầu tư chứng khoán PineX để chia sẻ với cộng đồng các nhà đầu tư của Pinetree Securities.

Lưu ý: Tính năng tạo mới bài viết chỉ áp dụng cho tài khoản đã được nâng cấp thành tài khoản giao dịch chứng khoán tại Pinetree Securities

  1. Tại màn hình chính, Quý khách nhấn nút Viết bài
Vietbai
  1. Nhập nội dung bài viết để chia sẻ với các nhà đầu tư khác.

​ Quý khách có thể:

  • Nhắc tới mã cổ phiếu bằng cách thêm ký hiệu % và chọn mã cổ phiếu muốn nhắc đến.
  • Hashtag nội dung trong bài viết của mình bằng cách thêm ký hiệu # trước mỗi nội dung.
  • Gán bạn bè của mình bằng cách thêm ký hiệu @ và chọn tên người dùng trong danh sách bạn bè của mình.
  • Thêm ảnh vào bài viết của mình.
  • Thêm các đường link muốn chia sẻ vào bài viết của mình.

Lưu ý: Các nội dung bài viết sẽ được kiểm duyệt trước khi được hiển thị trên mạng xã hội PineX để đảm bảo thông tin không vi phạm các chính sách của Pinetree Securities.

Vietbai1

3. Chọn theme cho bài viết của mình

Tham Gia Mang Xa Hoi Tao Moi Bai Viet

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902