Quản lý tài sản - PineTree Securities

Quản lý tài sản

Hướng dẫn sử dụng

Quản lý tài sản

Quý khách có thể theo dõi, quản lý tài sản chi tiết tại trang Tài sản.

Qlts

Trong màn hình này, Quý khách có thể thao tác:

  1. Nạp tiền vào tài khoản.
  2. Rút tiền từ tài khoản chứng khoán về tài khoản ngân hàng.
  3. Kiểm tra số dư tài sản hiện có.
  4. Xem danh mục các cổ phiếu đang sở hữu và chi tiết từng loại cổ phiếu.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902