Danh sách Top cổ phiếu biến động trên thị trường - PineTree Securities

Top biến động trên các sàn

Hướng dẫn sử dụng

Danh sách Top cổ phiếu biến động trên thị trường

PineX tổng hợp tự động real-time (thời gian thực) những mã chứng khoán biến động nhiều nhất thị trường theo những điều kiện nhất định. Đây là danh sách tự động được xây dựng từ hệ thống nhằm mục đích theo dõi và tham khảo, Quý khách không thể thực hiện thay đổi, thêm/ xoá mã chứng khoán trong danh sách này.

Quý khách truy cập biểu tượng Thị trường để vào các thị trường khác nhau.

Global (1)

Quý khách có thể lựa chọn sàn giao dịch khác bằng cách trượt ngang để vào danh sách sàn Chứng khoán và chọn sàn mong muốn.

Topmovement

Danh sách top giao dịch nhiều

Là danh sách tự động chứa những mã chứng khoán đang được giao dịch nhiều nhất trên thị trường Chứng khoán dựa trên khối lượng giao dịch (hình ảnh bên dưới minh hoạ cho thời điểm tài liệu được tạo, những mã Chứng khoán trong danh sách thực tế của Quý khách có thể khác).

Danh sách top tăng giá

Là danh sách tự động gồm những mã chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất dựa trên giá trị phần trăm tăng trưởng trong ngày, tính từ mức giá mở cửa (hình ảnh bên dưới minh hoạ cho thời điểm tài liệu được tạo, những mã chứng khoán trong danh sách thực tế của Quý khách có thể khác).

Danh sách top giảm giá

Ngược lại với trường hợp trên, đây là danh sách tự động gồm những mã chứng khoán giảm mạnh nhất dựa trên giá trị phần trăm giảm trong ngày, tính từ mức giá mở cửa (hình ảnh bên dưới minh hoạ cho thời điểm tài liệu được tạo, những mã chứng khoán trong danh sách thực tế của Quý khách có thể khác).

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902