Đổi mật khẩu đăng nhập - PineTree Securities

Đổi mật khẩu

Hướng dẫn sử dụng

Đổi mật khẩu đăng nhập

  1. Quý khách truy cập vào phần hình ảnh Tài khoản của mình trên PineX.
Home (1)

2. Chọn mục Đổi mật khẩu

Thông Tin Chung đổi Mật Khẩu

3. Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới muốn thay đổi. Sau khi đổi mật khẩu thành công, Quý khách truy cập lại ứng dụng bằng mật khẩu mới đã đổi.

Doimk1

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902