Thêm cổ phiếu vào danh mục theo dõi - PineTree Securities

Thêm cổ phiếu vào danh mục

Hướng dẫn sử dụng

Thêm cổ phiếu vào danh mục theo dõi

Pinetree Securities cung cấp tính năng danh mục cổ phiếu giúp Quý khách có thể theo dõi các cổ phiếu mà mình quan tâm.

Tại màn hình chi tiết của mỗi cổ phiếu, Quý khách chọn Thêm cổ phiếu để thêm cổ phiếu vào danh mục theo dõi.

Watchlist (1)

Để tra cứu danh mục theo dõi của mình, Quý khách truy cập trang chủ và chọn Xem tất cả cổ phiếu

Chọn chỉnh sửa, tại màn hình chỉnh sửa, Quý khách có thể chọn thêm cổ phiếu mới, hoặc sắp xếp thứ tự các mã và sắp xếp theo thứ tự chữ cái.

Watchlist1 (1)
Bb5ccf7fe2c9389761d8
F2e563b74e01945fcd10

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902