Cài đặt và cấu hình tài khoản - PineTree Securities

Cài đặt tài khoản

Hướng dẫn sử dụng

Cài đặt và cấu hình tài khoản

Quý khách có thể cấu hình tài khoản của mình trong mục Cài đặt.

Ấn vào hình đại diện (avatar của Quý khách) để mở menu.

Home (2)

Sau đó lựa chọn Cài đặt.

Setting

Quý khách có thể cấu hình tài khoản của mình trong phần này.

11a214e23954e30aba45

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902