Thay đổi ngôn ngữ hiển thị - PineTree Securities

Thay đổi ngôn ngữ

Hướng dẫn sử dụng

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị

Để thay đổi ngôn ngữ hiển thị, Quý khách thao tác theo các bước như sau:

  1. Ấn vào hình đại diện (avatar của Quý khách) để mở menu.
Home 3
  1. Sau đó lựa chọn Cài đặt.
Setting (1)
  1. Lựa chọn Ngôn ngữ.
Setting1 (1)
  1. Chọn ngôn ngữ muốn hiển thị.
Ngonngu

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902