Cài đặt PineX - PineTree Securities
Hướng dẫn sử dụng

Cài đặt PineX

Quý khách thực hiện theo hướng dẫn sau:

TẢI TRỰC TIẾP

Tải PineX cho thiết bị Android

Ic Playstore

Tải PineX cho thiết bị iOS

Ic Appstore

CÀI ĐẶT THỦ CÔNG TRÊN KHO ỨNG DỤNG ANDROID PLAY STORE

  1. Mở Play Store (hoặc “CH Play”) trên điện thoại
Playstore

2. Gõ tìm kiếm từ khóa PineX

Image Playstore Pinex

3. Nhấn nút Cài đặt

CÀI ĐẶT THỦ CÔNG TRÊN KHO ỨNG DỤNG IOS APP STORE

  1. Mở App Store trên điện thoại
Image Playstore Pinex

2. Gõ tìm kiếm từ khóa PineX

Image Playstore Pinex

3. Nhấn nút NHẬN

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902