Danh mục theo dõi cổ phiếu - PineTree Securities

Danh mục theo dõi

Hướng dẫn sử dụng

Danh mục theo dõi cổ phiếu

Pinetree Securities cung cấp tính năng danh mục cổ phiếu giúp Quý khách có thể theo dõi các cổ phiếu mà mình quan tâm.

Tại màn hình chi tiết của mỗi cổ phiếu, Quý khách chọn Thêm cổ phiếu để thêm cổ phiếu vào danh mục theo dõi.

Watchlist

Để tra cứu danh mục theo dõi của mình, Quý khách truy cập trang chủ và chọn Xem tất cả cổ phiếu

Watchlist1
Watchlist2

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902