Hủy/ sửa lệnh - PineTree Securities

Hủy/ sửa lệnh

Hướng dẫn đặt lệnh

Hủy/ sửa lệnh

Quý khách truy cập màn hình Sổ lệnh để xem và chọn lệnh muốn hủy/ sửa lệnh.

Solenh Chokhop

Theo quy định giao dịch của Trung tâm lưu ký chứng khoán, Quý khách chỉ có thể sửa được lệnh trên sàn HNX/ UPCOM (Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội), không được sửa lệnh trên sàn HSX (Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM)

  1. Màn hình sửa/ hủy lệnh đối với cổ phiếu được giao dịch trên Sàn HNX
Huylenhhnx (1)

2. Màn hình hủy lệnh (không được sửa) đối với cổ phiếu được giao dịch trên Sàn HSX

Huylenhhose

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902