Lọc bài viết hiển thị trên PineX - PineTree Securities

Lọc bài viết trên PineX

Hướng dẫn sử dụng

Lọc bài viết hiển thị trên PineX

Các bài viết trên PineX được hiển thị mặc định theo bộ lọc Bài nổi bật – những bài viết được nhiều người dùng trên mạng xã hội PineX quan tâm trong thời gian gần đây.

Quý khách có thể lựa chọn bộ lọc khác để hiển thị tin bài.

Locbai

Các bộ lọc hệ thống cung cấp bao gồm:

  • Lọc theo tin nổi bật
  • Lọc theo thời gian mới nhất.
  • Lọc theo bạn bè
  • Lọc theo tin tức
Tham Gia Mạng Xã Hội Lọc Bài Viết Trên Pinex

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902