Chủ đề - PineTree Securities
Hướng dẫn sử dụng

Chủ đề

Chủ đề trên PineX là các danh mục cổ phiếu tiềm năng trong từng ngành do Pinetree Securities phân tích và lựa chọn dựa trên các tiêu chí nhất định.

Quý khách có thể thêm chủ đề mà mình quan tâm vào danh mục theo dõi của mình.

  1. Truy cập trang Khám phá. Lựa chọn chủ đề quan tâm để xem danh sách các cổ phiếu nằm trong chủ đề cũng như cộng đồng nhà đầu tư có cùng mối quan tâm với Quý khách.
Chude

2. Ấn Quan tâm chủ đề để thêm vào danh sách theo dõi.

Chude1

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902