Lựa chọn cổ phiếu và các chủ đề yêu thích - PineTree Securities

Lựa chọn chủ đề

Hướng dẫn sử dụng

Lựa chọn cổ phiếu và các chủ đề yêu thích

Khi đăng nhập lần đầu, Quý khách được yêu cầu lựa chọn các cổ phiếu, chủ đề mà mình yêu thích.

Những cổ phiếu, chủ đề này sẽ được đưa vào danh mục theo dõi của Quý khách. Pinetree sẽ lọc các tin tức, nội dung phù hợp với các cổ phiếu mà Quý khách theo dõi cũng như sở hữu.

  1. Lựa chọn cổ phiếu yêu thích để đưa vào danh mục
Select Stock
  1. Tiếp tục lựa chọn chủ đề yêu thích.

Các chủ đề này do Pinetree độc quyền xây dựng, gồm danh sách những cổ phiếu đầu ngành trong từng ngành nghề, lĩnh vực. Đây là những cổ phiếu được lựa chọn đọc quyền bởi Pinetree, dựa trên việc đánh giá tiềm năng giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành.

Select Theme
  1. Lựa chọn các thông tin khác. Với việc lựa chọn này, Quý khách đã cho phép Pinetree tìm hiểu các mối quan tâm khác của mình để cung cấp tin tức, nội dung phù hợp tới Quý khách.
Select News

Sau khi lựa chọn các nội dung quan tâm, Pinetree tiến hành tạo trang chủ với các thông tin dành riêng cho Quý khách.

Build Page

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902