Theo dõi các thông báo từ hệ thống - PineTree Securities

Theo dõi thông báo từ hệ thống

Hướng dẫn sử dụng

Theo dõi các thông báo từ hệ thống

Pinetree Securities cung cấp tính năng theo dõi các thông báo được gửi từ hệ thống, bao gồm:

  • Thông báo khớp, hủy lệnh.
  • Thông báo biến động số dư tiền trong tài khoản.
  • Thông báo liên quan tới mạng xã hội PineX như tương tác giữa các người dùng trong bài viết hoặc bình luận.
  • Thông báo chung khác của hệ thống.Để truy cập tính năng Thông báo, Quý khách ấn biểu tượng Quả chuông trên màn hình chính
Noti

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902