Đăng nhập tài khoản PineX - PineTree Securities

Đăng nhập tài khoản PineX

Hướng dẫn sử dụng

Đăng nhập tài khoản PineX

Quý khách thao tác trên ứng dụng PineX theo các bước sau:

Mở ứng dụng PineX. Sau đó vào màn Đăng nhập. Nhập thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký tại Pinetree Securities. Quý khách có thể bật tính năng đăng nhập nhanh bằng Vân tay hoặc Nhận diện khuôn mặt nếu thiết bị Quý khách đang sử dụng có hỗ trợ phương thức nhận diện tương ứng.

Login 1

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902