Chia sẻ hoạt động theo dõi cổ phiếu, chủ đề - PineTree Securities

Chia sẻ theo dõi cổ phiếu

Hướng dẫn sử dụng

Chia sẻ hoạt động theo dõi cổ phiếu, chủ đề

Quý khách có thể chia sẻ các hoạt động đầu tư của mình với những người dùng khác trên mạng xã hội PineX.

Khi quan tâm tới một mã chứng khoán và thêm mã chứng khoán đó vào danh mục, hoặc khi bỏ quan tâm mã chứng khoán đó, Quý khách có thể viết cảm nghĩ của mình về hành động đó và chia sẻ cho các người dùng khác trên mạng xã hội PineX.

Quý khách có thể thao tác tương tự đối với trường hợp quan tâm tới Chủ đề.

Chiase
Chiase1

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902