Đăng nhập tài khoản giao dịch tại Pinetree Securities - PineTree Securities

Đăng nhập bằng tài khoản AlphaTrading

Hướng dẫn sử dụng

Đăng nhập tài khoản giao dịch tại Pinetree Securities

Quý khách đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Pinetree Securities có thể đăng nhập và sử dụng sản phẩm PinetreeX mà không cần tạo mới tài khoản.

Mở ứng dụng PineX. Sau đó vào màn Đăng nhập. Nhập thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký tại Pinetree Securities. Quý khách có thể bật tính năng đăng nhập nhanh bằng Vân tay hoặc Nhận diện khuôn mặt nếu thiết bị Quý khách đang sử dụng có hỗ trợ phương thức nhận diện tương ứng.

Login

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902