Chia sẻ hoạt động đầu tư chứng khoán - PineTree Securities

Chia sẻ đầu tư chứng khoán

Hướng dẫn sử dụng

Chia sẻ hoạt động đầu tư chứng khoán

Sau khi khớp lệnh thành công lệnh mua/bán, Quý khách có thể chia sẻ thành công, kinh nghiệm với các nhà đầu tư khác trên PineX.

Tại màn hình Sổ lệnh và Lịch sử lệnh, Quý khách có thể ấn chia sẻ lệnh khớp thành công và viết suy nghĩ của mình để chia sẻ với các nhà đầu tư khác.

Sharelenh
Sharelenh1
Sharelenh2

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902