Xem thông tin tài khoản - PineTree Securities

Xem thông tin tài khoản

Hướng dẫn sử dụng

Xem thông tin tài khoản

  1. Quý khách ấn vào phần hình ảnh Tài khoản của mình trên PineX.
Home

2. Chọn Thông tin tài khoản để xem chi tiết tài khoản của Quý khách.

Side Bar

Các thông tin của khách hàng bao gồm:

  • Tên hiển thị
  • Email
  • Số điện thoại
  • Họ và tên khách hàng
  • Giới tính
  • Ngày sinh
  • Chứng minh nhân dân
  • Địa chỉ
Thông Tin Chung Xem Thông Tin Tài Khoản


Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902