Hướng dẫn tạo Cảnh báo và nhận thông báo về mã cổ phiếu - PineTree Securities

Cảnh báo chứng khoán

AlphaTrading

Hướng dẫn tạo Cảnh báo và nhận thông báo về mã cổ phiếu

AlphaTrading cho phép Quý khách tạo cảnh báo cho các mã chứng khoán quan tâm. Quý khách có thể thao tác tác vụ này bất cứ lúc nào, ngay cả khi chưa đăng nhập tài khoản.

Chọn biểu tượng quả chuông ở góc màn hình để xem và tạo Cảnh báo cổ phiếu

Sinh Trac3

Trong mục Tạo thông báo, Quý khách có thể lựa chọn cổ phiếu quan tâm và tạo điều kiện cảnh báo cho cổ phiếu đó. Khi cổ phiếu đạt mức cảnh bảo thiết lập, hệ thống sẽ gửi thông báo tới điện thoại của Quý khách.

Alert2

Để tạo các điều kiện cảnh báo, Quý khách có thể chọn mục Điều Kiện. Các điều kiện cảnh báo bao gồm:

  • Cảnh báo biến động giá: Lựa chọn mức giá muốn thiết lập mức cảnh báo.
  • Cảnh báo thay đổi giá: Lựa chọn mức tăng/giảm giá của cổ phiếu. Mức tăng/giảm này sẽ được so sánh với giá hiện tại của cổ phiếu tại thời điểm thiết lập cảnh báo.
  • Cảnh báo phần trăm thay đổi giá: Lựa chọn mức phần trăm tăng/giảm của cổ phiếu muốn nhận cảnh báo. Mức tăng/giảm này sẽ được so sánh với giá hiện tại của cổ phiếu tại thời điểm thiết lập cảnh báo.
  • Cảnh báo biến động khối lượng: Lựa chọn khối lượng cổ phiếu muốn thiết lập cảnh báo.

Cảnh báo có thể được cài đặt cho 1 phiên giao dịch, hoặc nhiều phiên. Tương tự, có thể thiết lập số lượng lần lặp lại cảnh báo trong từng phiên giao dịch.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902