Quản lý tài sản - PineTree Securities

Quản lý tài sản

AlphaTrading

Quản lý tài sản

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Màn hình hiển thị danh sách những mã chứng khoán đang nắm giữ và giá trị hiện tại (dựa trên giá tham chiếu ở thời điểm hiện tại). Trong đó giá khớp lệnh của cổ phiếu là giá trung bình trên tổng số các giao dịch mua.

Asset3

Tại màn hình Danh mục đầu tư, Quý khách có thể xem chi tiết từng mã cổ phiếu mình đang sở hữu.

Asset Portfolio

Tại màn chi tiết thông tin cổ phiếu mình đang sở hữu, Quý khách có thể ấn vào mục chi tiết của từng mã cổ phiếu để tra cứu thông tin doanh nghiệp.

Asset2

CƠ CẤU TÀI SẢN

Quý khách có thể quản lý tập trung toàn bộ tài sản và từng tiểu khoản. Màn Cơ cấu tài sản cũng cho phép Quý khách theo dõi các khoản nợ vay margin và các khoản phí tạm tính cần phải trả.

Quý khách có thể vào từng tiểu khoản: Tiểu khoản thường (ký hiệu bắt đầu là N) và Tiểu khoản vay ký quỹ margin (ký hiệu bắt đầu là M) để xem chi tiết.

Tại màn hình chi tiết từng tiểu khoản, Quý khách có thể xem chi tiết danh mục đầu tư, tài sản, công nợ, phí và các quyền có liên quan tới tiểu khoản của Quý khách.

Asset Portfolio

Quý khách chọn từng mã cổ phiếu để xem thông tin chi tiết.

Asset2

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902