Bảng giá - PineTree Securities
AlphaTrading

Bảng giá

Quý khách có thể truy cập bảng giá như trên màn hình máy tính với thao tác dưới đây.

1. Từ màn hình DS theo dõi hoặc Tin tức thị trường, nhấn vào biểu tượng Mở toàn màn hình

News Expand

2. Để thoát khỏi chế độ toàn màn hình, nhấn vào biểu tượng Thoát

Exit Expand

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902