Chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản chứng khoán - PineTree Securities

Chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản chứng khoán

AlphaTrading

Chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản chứng khoán

Dịch vụ cho phép chuyển chứng khoán qua lại giữa các tiểu khoản: tiểu khoản Chứng khoán thông thường và tiểu khoản Chứng khoán ký quỹ.

Thực hiện chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản chứng khoán

Ti 2
  1. Truy cập các Tiện ích tài chính
Chuyen Ckhoan

2. Nhấn Chuyển chứng khoán

Chuyen Ck 1

3. Chọn Tạo yêu cầu

Chuyen Ck 1 1

4. Chọn điều hướng chuyển chứng khoán từ TK thường hoặc từ TK ký quỹ. Sau đó nhấn Tạo yêu cầu.

Chuyen Ck 3

5. Lệnh chuyển chứng khoán đã được thực hiện thành công và hiện trạng thái “Hoàn thành”. Quý khách có thể xem lại lịch sử chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản ở phần lịch sử tại góc phải màn hình.

Chuyen Ck 2

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902