Chuyển tiền giữa các tiểu khoản chứng khoán - PineTree Securities

Chuyển tiền giữa các tiểu khoản chứng khoán

AlphaTrading

Chuyển tiền giữa các tiểu khoản chứng khoán

Dịch vụ cho phép chuyển tiền giữa các tiểu khoản chứng khoán: tiểu khoản chứng khoán thông thường và tiểu khoản chứng khoán ký quỹ.

Thực hiện chuyển tiền giữa các tiểu khoản chứng khoán

Ti 5
  1. Truy cập các Tiện ích tài chính
Ctnb

2. Nhấn Chuyển tiền nội bộ

Ctnb

3. Chọn Tạo yêu cầu

Ctnb 1

4. Chọn điều hướng chuyển tiền từ TK thường hoặc từ TK ký quỹ. Sau đó nhấn Tạo yêu cầu.

Ctnb 2 1

5. Lệnh chuyển tiền đã được thực hiện thành công và hiện trạng thái “Hoàn thành”. Quý khách có thể xem lại lịch sử chuyển tiền giữa các tài khoản ở phần lịch sử tại góc phải màn hình.

Ctnb 3

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902