Cài đặt - PineTree Securities

Cài đặt AlphaTrading

AlphaTrading

Cài đặt

Quý khách thực hiện theo hướng dẫn sau:

TẢI TRỰC TIẾP

Tải AlphaTrading cho thiết bị Android

Ic Playstore

Tải AlphaTrading cho thiết bị iOS

Ic Appstore

CÀI ĐẶT THỦ CÔNG TRÊN KHO ỨNG DỤNG ANDROID PLAY STORE

  1. Mở Play Store (hoặc “CH Play”) trên điện thoại
Playstore

2. Gõ tìm kiếm từ khóa AlphaTrading

Android Search

3. Nhấn nút Cài đặt

CÀI ĐẶT THỦ CÔNG TRÊN KHO ỨNG DỤNG IOS APP STORE

  1. Mở App Store trên điện thoại
Appstore

2. Gõ tìm kiếm từ khóa AlphaTrading

Ios Search

3. Nhấn nút NHẬN

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902