Công nợ ký quỹ (margin) - PineTree Securities

Công nợ ký quỹ (margin)

AlphaTrading

Công nợ ký quỹ (margin)

Tính năng liệt kê chi tiết các khoản ký quỹ (margin) cùng trạng thái thanh toán của từng khoản ký quỹ.

Tra cứu công nợ ký quỹ (margin)

  1. Truy cập Tiện ích tài chính
Ti 6

2. Chọn Công nợ margin

Kquy

3. Nhấn vào 1 mục trên danh sách các khoản ký quỹ để xem chi tiết hoặc thực hiện thanh toán.

Kq 1

4. Quý khách có thể thực hiện thanh toán khoản vay ký quỹ của mình tại màn hình này.

Kq 2

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902