Tư vấn vay margin (vay ký quỹ) - PineTree Securities

Ưu đãi ký quỹ

AlphaTrading

Tư vấn vay margin (vay ký quỹ)

Pinetree Securities hỗ trợ tư vấn vay margin (vay ký quỹ) cho các khách hàng đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Pinetree Securities.

Quý khách truy cập vào mục Tiện ích tài chính

Ti (9)

Sau đó lựa chọn Ưu đãi ký quỹ

020

Đối với những khách hàng chưa mở tiểu khoản margin (chỉ có tiểu khoản thường), Quý khách có thể nhanh chóng đăng ký mở tiểu khoản margin với Pinetree.

  1. Tìm hiểu thêm một số thông tin về cách thức giao dịch margin và cách đăng ký tiểu khoản margin.
  2. Đăng ký mở tài khoản ngay với Pinetree Securities để tham gia giao dịch bằng tiểu khoản margin trên thị trường chứng khoán với lãi suất hấp nhất nhất thị trường.
  3. Chat với nhân viên Pinetree Securities để được hỗ trợ các vấn đề liên quan tới margin.
020–1

Đối với những khách hàng đã có tiểu khoản margin, Quý khách có thể:

  1. Tra cứu thông tin tỷ lệ cho vay tối đa đối với mỗi cổ phiếu;
  2. Tìm hiểu thêm cách thức giao dịch tiểu khoản margin;
  3. Chat với nhân viên Pinetree Securities để được hỗ trợ các vấn đề liên quan tới margin.
020–2

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902