Đặt lệnh giao dịch chứng khoán - PineTree Securities

Đặt lệnh giao dịch Chứng khoán

AlphaTrading

Đặt lệnh giao dịch chứng khoán

  1. Tìm kiếm cổ phiếuđặt lệnh

Từ nút Đặt lệnh nhanh tại màn hình chính, Quý khách tìm kiếm mã chứng khoán muốn đặt lệnh.

Ti

Hoặc Quý khách có thể đặt lệnh bằng nút Tìm kiếm cổ phiếu ở góc phải màn hình.

Tim Kiem

Quý khách tiếp tục tìm kiếm cổ phiếu theo mã, ngành, hoặc theo top biến động thị trường.

2. Đặt lệnh

Để đặt lệnh, Quý khách sẽ được yêu cầu nhập mã xác thực hai lớp để nâng cao tính bảo mật.

Nhap Otp

Sau đó, Quý khách chọn Giao dịch để Mua/Bán cổ phiếu đó.

Giao Dich

Quý khách lưu ý chọn tài khoản trước khi giao dịch. Đầu số N tương ứng với tiểu khoản thường, đầu số M tương ứng với tiểu khoản margin (tiểu khoản vay ký quỹ).

Chon Tai Khoan

Sau đó nhập giá và khối lượng muốn giao dịch vào các trường tương ứng.

Dat Lenh

Quý khách xác nhận lệnh đặt trước khi lệnh được gửi lên sàn

Xac Nhan Lenh

Quý khách có thể xem được lệnh gửi lên sàn tại Sổ lệnh

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902