Đăng nhập tài khoản chứng khoán - PineTree Securities

Đăng nhập tài khoản chứng khoán

AlphaTrading

Đăng nhập tài khoản chứng khoán

Quý khách thao tác trên ứng dụng AlphaTrading theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng AlphaTrading và nhấn vào biểu tượng tài khoản
Sign1

2. Nhấn ĐĂNG NHẬP để tiếp tục

Sign3 (1)

3. Nhập thông tin tài khoản chứng khoán đã đăng ký tại Pinetree Securities. Quý khách có thể bật tính năng đăng nhập nhanh bằng Vân tay hoặc Nhận diện khuôn mặt nếu thiết bị Quý khách đang sử dụng có hỗ trợ phương thức nhận diện tương ứng.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902