Đăng nhập sinh trắc học - PineTree Securities

Đăng nhập sinh trắc học

AlphaTrading

Đăng nhập sinh trắc học

Quý khách có thể đăng nhập AlphaTrading bằng sinh trắc học (đăng nhập vân tay/ nhận diện khuôn mặt).

Lưu ý: Phương thức đăng nhập sinh trắc học chỉ hoạt động nếu thiết bị Quý khách đang sử dụng có hỗ trợ phương thức nhận diện tương ứng.

Thiết lập cho lần đầu đăng nhập vào tài khoản

  1. Đăng nhập lần đầu vào tài khoản AlphaTrading
Sinh Trac

2. Lựa chọn Đồng ý để kích hoạt tính năng đăng nhập nhanh bằng nhận dạng khuôn mặt hoặc vân tay

Sinh Trac1

3. Tài khoản của Quý khách đã được thiết lập đăng nhập sinh trắc học

Thiết lập sau khi đăng nhập

  1. Vào phần tiện ích của ứng dụng
Đăng nhập

2. Chọn Cài đặt

Sinh Trac4

3. Tại mục Cài đặt, Quý khách sẽ thấy tính năng đăng nhập sinh trắc học bị tắt

4. Nhập mật khẩu đăng nhập để kích hoạt tính năng

5. Tính năng đã được kích hoạt thành công. Quý khách có thể đăng nhập sinh trắc học kể từ lần tiếp theo.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902