Sổ lệnh - PineTree Securities
AlphaTrading

Sổ lệnh

Quý khách có thể xem các lệnh đã đặt trong ngày và quá khứ trong màn hình Sổ Lệnh

SỔ LỆNH TRONG NGÀY

Quý khách có thể xem lại các lệnh và trạng thái lệnh đã đặt trong ngày tại màn Lệnh trong ngày

Dat Lenh

Để xem chi tiết lệnh đã đặt, Quý khách hãy ấn vào từng lệnh chi tiết

Chi Tiet Lenh

Tại màn hình này, quý khách có thể hủy/ sửa lệnh đã đặt theo quy định của Sàn GDCK.

LỊCH SỬ LỆNH

Màn hình lịch sử lệnh giúp quý khách có thể tìm kiếm được các lệnh đã đặt của mình trong quá khứ.

Bấm vào Lịch sử lệnh trong màn hình Sổ lệnh

Lich Su Lenh

Tại màn hình này, quý khách có thể xem được các lệnh đã đặt trong quá khứ đồng thời lọc các lệnh theo điều kiện của hệ thống bao gồm:

  • Lọc theo mã cổ phiếu
  • Lọc theo tiểu khoản
  • Lọc theo trạng thái
  • Lọc theo loại lệnh
  • Lọc theo thời gian đặt lệnh
Loc So Lenh

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902