Xem thông tin tài khoản - PineTree Securities

Xem thông tin tài khoản

AlphaTrading

Xem thông tin tài khoản

Quý khách truy cập vào phần cài đặt để xem thông tin chi tiết tài khoản trên AlphaTrading bao gồm:

  • Thông tin số tài khoản VSD
  • Thông tin số CIF tại Pinetree Securities
  • Các thông tin cá nhân khác: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, địa chỉ thường trú.
  1. Truy cập các Tiện ích tài chính
Cai Dat 2

2. Chọn Cài đặt

Cai Dat

3. Chọn Hồ sơ

Thong Tin Profile

4. Xem Thông tin tài khoản

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902