Danh sách biến động nhiều nhất - PineTree Securities

Theo dõi thị trường

AlphaTrading

Danh sách biến động nhiều nhất

AlphaTrading tổng hợp tự động real-time (thời gian thực) những mã chứng khoán biến động nhiều nhất thị trường theo những điều kiện nhất định. Đây là danh sách tự động được xây dựng từ hệ thống nhằm mục đích theo dõi và tham khảo, Quý khách không thể thực hiện thay đổi, thêm/ xoá mã chứng khoán trong danh sách này.

Mặc định, AlphaTrading liệt kê các mã chứng khoán biến động đạt điều kiện thống kê trên sàn HOSE, Quý khách có thể lựa chọn sàn giao dịch khác bằng cách nhấn vào danh sách sàn Chứng khoán và chọn sàn mong muốn.

Man Hinh Research
Dieu Kien Thi Truong

DANH SÁCH TOP GIAO DỊCH NHIỀU

Là danh sách tự động chứa những mã chứng khoán đang được giao dịch nhiều nhất trên thị trường Chứng khoán dựa trên khối lượng giao dịch (hình ảnh bên dưới minh hoạ cho thời điểm tài liệu được tạo, những mã Chứng khoán trong danh sách thực tế của Quý khách có thể khác).

Top Tang Gia

DANH SÁCH TOP TĂNG GIÁ

Là danh sách tự động gồm những mã chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất dựa trên giá trị phần trăm tăng trưởng trong ngày, tính từ mức giá mở cửa (hình ảnh bên dưới minh hoạ cho thời điểm tài liệu được tạo, những mã chứng khoán trong danh sách thực tế của Quý khách có thể khác).

Top Tang Gia

DANH SÁCH TOP GIẢM GIÁ

Ngược lại với trường hợp trên, đây là danh sách tự động gồm những mã chứng khoán giảm mạnh nhất dựa trên giá trị phần trăm giảm trong ngày, tính từ mức giá mở cửa (hình ảnh bên dưới minh hoạ cho thời điểm tài liệu được tạo, những mã chứng khoán trong danh sách thực tế của Quý khách có thể khác).

Top Giam Gia

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902