Các tiện ích tài chính - PineTree Securities

Giới thiệu

AlphaTrading

Các tiện ích tài chính

AlphaTrading định hướng xây dựng bộ công cụ giao dịch tập trung giúp Quý khách có thể thực hiện mọi yêu cầu giao dịch trên nền tảng ứng dụng ở mức cao nhất. Chúng tôi cung cấp 1 số tiện ích tài chính cùng những chính sách tối ưu dành riêng cho nhà đầu tư mở tài khoản Chứng khoán tại Pinetree Securities.

Để truy cập tiện ích tài chính, Quý khách có thể nhấn vào biểu tượng Tài khoản

Ti (1)

Tiện ích tài chính hiện có trên AlphaTrading

  1. Rút tiền từ tài khoản Chứng khoán về tài khoản ngân hàng của khách hàng
  2. Chuyển tiền giữa các tiểu khoản Chứng khoán
  3. Chuyển chứng khoán
  4. Công nợ vay ký quỹ (margin)
  5. Ứng trước tiền bán

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902