Hướng dẫn giao dịch đặt lệnh chốt lời

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỆNH CHỐT LỜI

Lệnh chốt lời giúp Khách hàng đặt lệnh Bán với mức giá bán được thiết lập cao hơn giá vốn bình quân mua. Chênh lệch so với giá BQ là giá trị tuyệt đối mà KH  kỳ vọng bán được trong khoảng thời gian xác định trước

1. Hướng dẫn đặt lệnh chốt lời trên Web Trading

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản, chọn chức năng “Giao dịch” sau đó chọn  “Lệnh điều kiện” và chọn “Đặt lệnh ĐK”.

Nhập mã OTP để xác thực tài khoản , Sau đó màn hình đặt lệnh điều kiện hiện lên, KH chọn loại lệnh điều kiện “LỆNH CHỐT LỜI” và chọn tiểu khoản đặt lệnh

Bước 2:

KH nhập các thông số chung về Thời gian hiệu lực của lệnh, Điều kiện đặt lệnh, chọn lệnh Mua hoặc Bán, nhập các thông số mã chứng khoán, Khối lượng.

Nhập trường giá trị “Chênh lệch so với giá BQ”: là khoảng giá chênh lệch so với giá bình quân mua

Giá trị chênh lệch (không bắt buộc): Là khoảng giá chênh lệch cho giá đặt khi gửi vào hệ thống để có khả năng khớp cao nhất

Nếu có Giá trị chêch lệch: Hệ thống gửi lệnh đi với Giá đặt lệnh = Giá kích hoạt (*) – Giá trị chênh lệch

Nếu không có Giá trị chênh lệch: Hệ thống gửi lệnh đi với Giá = Giá kích hoạt (*)

Bước 3: Chọn nút “Đặt lệnh” để hoàn tất việc đặt lệnh.

2. Ví dụ Lệnh chốt lời

NĐT Mua 10.000 HDC, giá 28.680  Giá BQ = 28.680 (khi nhập tiểu khoản và mã CK  tự động tính giá BQ)

Giá đặt chênh lệch so với giá BQ = 5000

Kích hoạt nếu giá trị trường >= 33.600 (28.600 + 5000) & Giá đặt = 28.600 + 5000 = 33.600

Khi giá khớp mã HDC >= 33.600

Nếu NĐT nhập thêm Giá trị chênh lệch = 100 Lệnh sẽ được kích hoạt và giá đặt = 33.600 – 100 = 33.500

Nếu Giá trị chênh lệch = 0 Lệnh sẽ được kích hoạt và giá đặt = 33.600

3. Một số đặc điểm của Lệnh chốt lời

  • Lệnh chốt lời chỉ được đặt loại lệnh Limit (LO).
  • Ngày hết hạn là ngày lệnh hết hiệu lực. Lệnh chốt lời có hiệu lực tối đa 30 ngày kể từ ngày đặt lệnh.
  • Lệnh chốt lời không kiểm tra sức mua, sức bán khi đặt lệnh. Lệnh sẽ được kích hoạt và đẩy lên sàn nếu thỏa mãn điều kiện về giá và sức mua
  • Lệnh chốt lời chỉ được phép Hủy, không được phép sửa.
  • Đối với các lệnh chốt lời đặt trước 8h40, hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện về lệnh 1 lần duy nhất vào lúc 8h40 phút. Khi đã kích hoạt (dù khớp hay không khớp, hoặc bị từ chối), lệnh sẽ tự động hết hiệu lực vào cuối phiên và được kích hoạt lại vào ngày hôm sau nếu lệnh vẫn trong thời gian hiệu lực