Nộp/Chuyển tiền vào tài khoản của Pinetree tại ngân hàng VPB - PineTree Securities

Nộp/Chuyển tiền vào tài khoản của Pinetree tại ngân hàng VPB

Giao dịch tiền

Nộp/Chuyển tiền vào tài khoản của Pinetree tại ngân hàng VPB

  1. Nộp/chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán bằng mã QR
Image 5

2. Nộp/chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán bằng cách thực hiện chuyển tiền thông thường

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của Quý Khách tại ngân hàng

Bước 2: Chọn phương thức chuyển tiền

Chuyển tiền nhanh 24/7 (với số tiền dưới 500 triệu VNĐ)

Chuyển tiền thường (không giới hạn số tiền)

Bước 3: Điền thông tin giao dịch

  • Tên ngân hàng hưởng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
  • Số tài khoản: 716818888
  • Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
  • Nội dung chuyển khoản: [Số tài khoản] [Họ tên] Nop tien TK GDCK,

Ví dụ: 010C123456 Nguyen Van A Nop tien TK GDCK

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902