Danh sách theo dõi - PineTree Securities

Danh sách theo dõi

AlphaTrading

Danh sách theo dõi

Danh sách theo dõi trên AlphaTrading cho phép thực hiện các thao tác nhanh với những mã cổ phiếu Quý khách quan tâm. Mặc định với tài khoản chứng khoán mới đăng ký tại Pinetree Securities, trong danh sách theo dõi sẽ có sẵn 1 mã Chứng khoán mẫu.

Thêm mã Chứng khoán vào danh sách theo dõi

  1. Từ màn hình DS theo dõi nhấn vào biểu tượng mở rộng
Watchlist More

Nhấn Thêm mã

Watchlist Command

2. Trên màn hình Tìm kiếm, Quý khách có thể gõ mã chứng khoán, tên công ty hoặc danh mục ngành nghề để tìm được mã chứng khoán mong muốn.

Search

Chỉnh sửa / bỏ theo dõi mã chứng khoán từ danh sách

  1. Từ màn hình DS theo dõi nhấn vào biểu tượng mở rộng
Watchlist More 1

2. Chọn Sửa DS theo dõi

Watchlist Command 1

3. Trên màn hình sửa DS theo dõi, Quý khách thực hiện xoá mã khỏi danh sách bằng cách nhấn vào biểu tượng xoá. Quý khách cũng có thể thực hiện đổi tên tại trường Tên danh sách theo dõi theo ý mình thay vì sử dụng tên mặc định

Watchlist Edit (1)

Thêm danh sách theo dõi mới

AlphaTrading xây dựng sẵn 1 danh sách theo dõi khi cài đặt ứng dụng thành công. Quý khách có thể tạo thêm danh sách theo dõi khác theo nhu cầu.

Ds Theo Doi (1)
  1. Từ màn hình DS theo dõi nhấn vào biểu tượng mở rộng
  2. Chọn Tạo danh sách theo dõi mới
Watchlist Command 2

3. Quý khách nhập tên danh sách, sau đó thêm các mã chứng khoán quan tâm.

Xoá danh sách theo dõi

Quý khách có thể xóa danh sách trên AlphaTrading theo các bước sau:

Lưu ý: Khi xoá 1 danh sách theo dõi, hệ thống sẽ xoá toàn bộ mã Chứng khoán đã được thêm vào danh sách và không thể khôi phục. Quý khách cân nhắc trước khi thực hiện.

Ds Theo Doi 2
  1. Từ màn hình DS theo dõi nhấn vào biểu tượng mở rộng
  2. Chọn Xoá danh sách theo dõi
Watchlist Command 3

3. Nhấn Đồng ý để xoá danh sách theo dõi đã chọn

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902