Menu

Nạp tiền


Pinetree Securities hỗ trợ tính năng nạp tiền nhanh vào TK Chứng khoán bằng phương thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Mở rộng

Màn hình liệt kê số tài khoản của Pinetree Securities được dùng để nhận tiền giao dịch chứng khoán. Chúng tôi đảm bảo giữ an toàn mọi thông tin mà Quý khách cung cấp theo quy định của pháp luật.

Quý khách có thể thực hiện sao chép nhanh nội dung chuyển khoản, số tài khoản Chứng khoán cũng như tên chủ tài khoản theo mẫu tiêu chuẩn trong ứng dụng AlphaTrading

Mở rộng

Chú ý: Quý Khách hàng có thể xem hướng dẫn chi tiết về việc nạp tiền vào tài khoản chứng khoán TẠI ĐÂY