Menu

Giao dịch PinePortfolio


MUA PINEFOLIO Tại màn hình Chi tiết sản phẩm PineFolio, Quý khách có thể chọn Mua/ Bán hoặc cài đặt kế hoạch đầu tư (Investment Plan).

PF

Sau khi click Mua (Buy), Màn hình hiển thị thông tin cơ bản về lệnh mua bao gồm : Giá mua, Số lượng, Tổng tiền tạm tính, Phí tạm tính, Thuế, Sức mua tài khoản PineFolio.

PF

Trong trường hợp tài khoản quý khách đủ tiền mua, tiếp tục click nút Buy, màn hình hiển thị ra màn hình các tài liệu cần thiết. Sau khi đọc hiểu tài liệu, quý khách cần chọn nút Đã đọc và đồng ý với điều khoản điều kiện, thực hiện xác thực OTP và hoàn tất lệnh mua.

PF

PF

Sau khi click nút đặt lệnh, hệ thống hiển thị đặt lệnh thành công.

PF

BÁN PINEFOLIO Tại màn hình Chi tiết sản phẩm PineFolio, Quý khách có thể chọn ấn nút Bán. Hoặc tại phần Danh mục sản phẩm PineFolio, Quý khách click xem chi tiết PineFolio đang có, chọn nút Bán.

Order

Quý khách có thể chọn nút Bán theo Portfolio hoặc bán phần mã cổ phiếu lẻ PineFolio.

Order

Sau khi check vào ô Đã đọc và đồng ý với điều khoản điều kiện,quý khách thực hiện hoàn tất lệnh bán.

Order

Trong trường hợp quý khách muốn thực hiện Hủy lệnh, vào trang Sổ lệnh, chọn lệnh chi tiết muốn Hủy, chọn nút Hủy lệnh (Cancel order).

Order

Order