Menu

Đăng nhập tài khoản chứng khoán lần đầu


Quý khách sẽ được Pinetree Securities cung cấp số tài khoảnmật khẩu đăng nhập lần đầu qua SMS và Email. Quý khách thực hiện theo các bước sau trên ứng dụng AlphaTrading:

  1. Mở ứng dụng AlphaTrading và nhấn vào biểu tượng tài khoản

Đăng nhập

  1. Nhấn Đăng nhập để tiếp tục

Đăng nhập 3. Nhập thông tin tài khoản Chứng khoán đã đăng ký tại Pinetree đã được gửi tới Email/Số điện thoại của quý khách.

Đăng nhập

  1. Quý khách sẽ được yêu cầu thay đổi mật khẩu lần đầu. Quý khách đăng nhập và tiến hành đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật.

Đăng nhập

  1. Sau bước nhập mật khẩu mới, hệ thống sẽ yêu cầu quý khách phải xác thực lớp tiếp theo thông qua tin nhắn OTP được gửi tới số điện thoại của quý khách.

Quý khách nhập mã xác thực và hoàn tất việc đổi mật khẩu.

Đăng nhập

  1. Quý khách đăng nhập tài khoản bằng mật khẩu mới. Quý khách có thể bật tính năng đăng nhập nhanh bằng Vân tay hoặc Nhận diện khuôn mặt nếu thiết bị Quý khách đang sử dụng có hỗ trợ phương thức nhận diện tương ứng.

Đăng nhập