Menu

Thông tin trái phiếu


Để thực hiện giao dịch trái phiếu, quý khách vui lòng chọn menu phần “Sản phẩm”, nơi hiển thị các sản phẩm tài chính của Pinetree Securities.

Mở rộng

Mở rộng

Trong phần trái phiếu doanh nghiệp, quý khách có thể chọn sản phẩm mà mình quan tâm để xem các thông tin giới thiệu về loại sản phẩm này.

Mở rộng

Mở rộng

Để xem thông tin chi tiết của trái phiếu bất kỳ, Quý khách có thể chọn vào mã trái phiếu đó bằng việc click nút Demo. Tại đây, bên cạnh những thông tin cơ bản nhất của mỗi trái phiếu, Quý khách có thể lựa chọn nút “Tại sao bạn nên đầu tư vào Trái phiếu” để tìm hiểu chi tiết hơn nữa về từng trái phiếu

Mở rộng

Demo

Để xem được lãi suất dự tính của sản phẩm, quý khách có thể chọn số tiền mà mình muốn đầu tư cũng như ngày bán để theo dõi được dòng tiền Coupon cũng như “Tổng tiền nhận được dự kiến”. Tại đây, quý khách cũng có thể xem các thông tin chi tiết về mã trái phiếu đó cũng như biểu đồ so sánh về lợi suất của Trái phiếu và Ngân hàng.

Mở rộng