Menu

Rút tiền từ tài khoản Chứng khoán


Quý khách có thể thực hiện rút tiền từ tài khoản Chứng khoán bằng cách liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng hoặc thực hiện yêu cầu trực tiếp trên ứng dụng AlphaTrading.

Để thực hiện Rút tiền, xin vui lòng thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại đây