Menu

Sổ lệnh PineFolio


Sau khi hoàn thành đặt lệnh, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng sang màn hình sổ lệnh PineFolio

  • Số lượng PineFolio
  • Thông tin giá trị lệnh
  • Ngày giao dịch, ngày hết hạn lệnh

PF

Tại màn hình sổ lệnh, quý khách cũng có thể lọc thông tin bao gồm các loại lệnh : MUA/BÁN/TOÀN BỘ

PF

Quý khách có thể nhấn để xem chi tiết một lệnh cụ thể.

PF

PF