Menu

Chi tiết mã chứng khoán


AlphaTrading cập nhật real-time (thời gian thực) mã chứng khoán trên thị trường. Quý khách có thể tra cứu mọi thông tin liên quan tới một mã Chứng khoán. Thông tin được cấu trúc theo các nhóm nội dung phù hợp và chia thành các mục.

Tổng quan


Cung cấp thông tin quan trọng nhất có thể đưa tới quyết định giao dịch một mã Chứng khoán. Ngoài các chỉ số được cung cấp trên màn hình, Quý khách có thể nhấn vào biểu tượng biểu đồ để mở ra biểu đồ kỹ thuật đầy đủ.

Stock

Lịch sử


Quý khách có thể xem chi tiết lịch sử biến đổi giá của một mã Chứng khoán dựa trên biến động hàng ngày trong một khoảng thời gian nhất định.

Stock

Tài chính


Đây là chuyên mục tổng hợp các thông tin tài chính cơ bản của Doanh nghiệp cũng như danh sách các cổ đông chính và tỷ lệ nắm giữ của doanh nghiệp trong liên doanh. Quý khách có thể xem nhanh các thông tin tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong mục này để phục vụ việc định giá doanh nghiệp.

Stock

Sự kiện


Quý khách có thể xem các thông tin sự kiện liên quan đến doanh nghiệp.

Stock

Tin tức


Quý khách có thể đọc các tin tức cập nhật nhất về doanh nghiệp.

Stock

Hồ sơ


Quý khách có thể tra cứu các thông tin của doanh nghiệp.

Stock

Ấn vào Xem thêm để hiển thị thông tin chi tiết về cổ đông nắm giữ

Stock