Menu

Tra cứu cổ phiếu


AlphaTrading tổng hợp tự động real-time (thời gian thực) những mã chứng khoán theo những điều kiện nhất định. Đây là danh sách tự động được xây dựng từ hệ thống nhằm mục đích theo dõi và tham khảo, Quý khách không thể thực hiện thay đổi, thêm/ xoá mã chứng khoán trong danh sách này.

Mặc định, AlphaTrading liệt kê các mã chứng khoán biến động đạt điều kiện thống kê trên sàn HOSE, Quý khách có thể lựa chọn sàn giao dịch khác bằng cách nhấn vào danh sách sàn Chứng khoán và chọn sàn mong muốn.

Research

Research

Cổ phiếu vượt trội


Là danh sách tự động chứa những mã chứng khoán có chỉ số P/E, tỷ lệ chi trả cổ tức, chỉ số EPS/ROEA quý gần nhất cao nhất (hình ảnh bên dưới minh hoạ cho thời điểm tài liệu được tạo, những mã chứng khoán trong danh sách thực tế của Quý khách có thể khác).

Research

Top hoạt động tài chính


Là danh sách tự động gồm những mã chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất dựa trên lợi nhuận, doanh thu, vốn hóa thị trường, giá (hình ảnh bên dưới minh hoạ cho thời điểm tài liệu được tạo, những mã chứng khoán trong danh sách thực tế của Quý khách có thể khác).

Research

Điều kiện thị trường


Là danh sách tự động gồm những mã chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất dựa trên Khối lượng, tăng 3 phiên liên tiếp, giảm 3 phiên liên tiếp, vùng giá cao nhất 52W, vùng giá thấp nhất 52W (hình ảnh bên dưới minh hoạ cho thời điểm tài liệu được tạo, những mã chứng khoán trong danh sách thực tế của Quý khách có thể khác).

Research

Research