Menu

Ứng trước tiền bán


Là dịch vụ giá trị gia tăng được cung cấp bởi Pinetree Securities giúp Quý khách ứng trước tiền bán Cổ phiếu đang chờ về tài khoản để bổ sung sức mua.

Lưu ý: Dịch vụ ứng trước tiền bán phải đăng ký trước để sử dụng.

Quý khách có thể đăng ký qua một trong những hình thức sau

  • Đăng ký trực tiếp tại quầy giao dịch công ty Chứng khoán Pinetree

  • Thao tác trực tuyến trên Pinetree Pro Trading

Thực hiện ứng trước tiền bán


  1. Truy cập các Tiện ích tài chính

Tài khoản

  1. Chọn Ứng trước tiền bán từ danh sách dịch vụ

Tài khoản

  1. Nhấn Tạo yêu cầu

Tài khoản

  1. Chọn tài khoản để ứng trước tiền bán chứng khoán. Lưu ý chọn ngày bán để hiển thị giá trị chính xác nhất.

Tài khoản

  1. Nhấn Xác nhận ứng tiền để hoàn thành yêu cầu.

  2. Hệ thống hoàn thành lệnh ứng tiền, Quý khách sẽ thấy trạng thái “Chưa trả”, tương ứng với lệnh ứng tiền đã được thực hiện thành công, Quý khách có thể rút tiền trong tài khoản chứng khoán. Khi tiền bán chứng khoán về tài khoản của Quý khách, giá trị ứng trước này sẽ được trừ tự động và trạng thái ứng trước sẽ là “Đã trả”.

    Quý khách có thể tra cứu lịch sử ứng trước tại góc phải màn hình.

Tài khoản