Menu

Hủy/ sửa lệnh


Quý khách truy cập màn hình Sổ lệnh để xem và chọn lệnh muốn hủy/ sửa lệnh.

Cancel

Theo quy định giao dịch của Trung tâm lưu ký chứng khoán, Quý khách chỉ có thể sửa được lệnh trên sàn HNX/ UPCOM (Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội), không được sửa lệnh trên sàn HSX (Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM)

  1. Màn hình sửa/ hủy lệnh đối với cổ phiếu được giao dịch trên Sàn HNX

Cancel

  1. Màn hình hủy lệnh (không được sửa) đối với cổ phiếu được giao dịch trên Sàn HSX

Cancel