Menu

Chuyển khoản ngân hàng


Quý khách có thể thực hiện yêu cầu chuyển khoản Ngân hàng từ tài khoản bất kỳ không phân biệt ký quỹ hay tài khoản thường. Quý khách có thể chuyển tới 1 hoặc nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau.

Tên chủ tài khoản Ngân hàng buộc phải trùng với tên chủ tài khoản Chứng khoán đã đăng ký chính thức tại Pinetree Securities.

Thực hiện chuyển khoản ngân hàng


  1. Truy cập các Tiện ích tài chính

Tài khoản

  1. Chọn Chuyển khoản ngân hàng

Tài khoản

  1. Nhấn Tạo yêu cầu

Tài khoản

  1. Chọn ngân hàng sau đó nhập số tiền cần chuyển

Tài khoản

  1. Xác nhận lệnh chuyển tiền và kết thúc giao dịch. Quý khách sẽ được yêu cầu nhập mã xác thực để đảm bảo an toàn cho việc này.

Tài khoản