Menu

Đăng nhập sinh trắc học


Quý khách có thể đăng nhập AlphaTrading bằng sinh trắc học (đăng nhập vân tay/ nhận diện khuôn mặt).

Lưu ý: Phương thức đăng nhập sinh trắc học chỉ hoạt động nếu thiết bị Quý khách đang sử dụng có hỗ trợ phương thức nhận diện tương ứng.

Thiết lập cho lần đầu đăng nhập vào tài khoản

  1. Đăng nhập lần đầu vào tài khoản AlphaTrading

Đăng nhập

  1. Lựa chọn Đồng ý để kích hoạt tính năng đăng nhập nhanh bằng nhận dạng khuôn mặt hoặc vân tay

Đăng nhập

  1. Tài khoản của Quý khách đã được thiết lập đăng nhập sinh trắc học

Đăng nhập

Thiết lập sau khi đăng nhập

  1. Vào phần tiện ích của ứng dụng

Đăng nhập

  1. Chọn Cài đặt

Đăng nhập

  1. Tại mục Cài đặt, Quý khách sẽ thấy tính năng đăng nhập sinh trắc học bị tắt

Đăng nhập

  1. Nhập mật khẩu đăng nhập để kích hoạt tính năng

Đăng nhập

  1. Tính năng đã được kích hoạt thành công. Quý khách có thể đăng nhập sinh trắc học kể từ lần tiếp theo.

Đăng nhập