Menu

Đặt lệnh điều kiện


Tại màn hình đặt lệnh, Quý khách ấn vào phần Lệnh điều kiện

Order

Quý khách có thể chuyển tài khoản đặt lệnh bằng việc ấn vào biểu tượng tài khoản góc trên màn hình. Tại đó chọn tài khoản muốn giao dịch.

Order

Tại màn hình đặt lệnh điều kiện, Quý khách thực hiện điền các thông tin cần thiết của lệnh, bao gồm giá đặt và giá kích hoạt mong muốn, hiệu lực lệnh. Lưu ý hiện nay Alpha Trading mới chỉ hỗ trợ duy nhất loại lệnh điều kiện Lệnh trước ngày.

Order

Sau khi điền đầy đủ thông tin, Quý khách thực hiện ấn nút ** Tạo lệnh điều kiện**.

Order

Màn hình hiển thị thông báo ** Đặt lệnh điều kiện thành công**.

Order

Lệnh điều kiện ở trạng thái **Chờ ** hoặc ** Kích hoạt ** sẽ được hiển thị ở màn hình Lệnh chờ, tab Lệnh điều kiện.

Order

Các lệnh điều kiện ở trạng thái Hết hiệu lực hoặc bị hủy sẽ hiển thị ở phần Lịch sử lệnh, tab Lệnh điều kiện.

Order

Quý khách cũng có thể xem chi tiết lệnh điều kiện của mình.

Order